+48 12 422 16 55 biuro@ptppd.pl

Inne

Jubileusz 10-lecia PTPPd

12 listopada 2016 roku w Krakowie, w uroczystej oprawie, odbyło się Jubileuszowe spotkanie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej połączone z Walnym Zebraniem.

Spotkanie, które było okazją do podsumowania 10-letniej działalności Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej otworzył prezes Stowarzyszenia Maciej Wilk. 

Więcej
Jubileusz 10-lecia PTPPd

Szanowne Koleżanki / Szanowni Koledzy
Członkowie Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychodynamicznej

Pragnę w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej serdecznie Was zaprosić do udziału w obchodach Jubileuszu 10 – lecia istnienia naszego Towarzystwa.

Więcej
Do Członków PTPPd

Do Członków PTPPd

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Sekretariat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej otrzymał właśnie stosowne dokumenty z Sądu, potwierdzające wprowadzenie zmian przegłosowanych na naszym ostatnim Walnym Zebraniu w kwietniu 2016 roku.

Więcej
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia – Kraków, 17 kwietnia 2016

Sprawozdanie  z Walnego Zgromadzenia

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Dnia 17 kwietnia miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Z uwagi na brak kworum doszło ono do skutku w II terminie i miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej
Do Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

W ostatnich latach zauważono nową formę tworzenia się relacji mniej lub bardziej formalnych pomiędzy terapeutami w kontekście komercyjnych usług psychologicznych. Powstało zjawisko zawierania umów ustnych lub pisemnych pomiędzy psychoterapeutami lub pomiędzy  prywatnymi przychodniami psychologicznymi a innymi psychoterapeutami. Umowy te zawierają ustalenia opisane poniżej. Budzą one w środowisku terapeutów psychodynamicznych wątpliwości natury etycznej oraz merytorycznej.

Więcej
Spotkanie z prawnikiem dla Członków PTPPd

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Spotkanie z prawnikiem dla Członków PTPPd

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na kontynuację zeszłorocznego spotkania z prawnikiem Panią Agnieszką Fiutak, które odbędzie się dnia 5 lipca, w sobotę, w godzinach 9 – 17, w siedzibie Towarzystwa w Krakowie, przy ul. Zamoyskiego 56.

Spotkanie to będące propozycją tylko dla Członków  PTPPd jest bezpłatne.

Poruszane będą następujące tematy:

  1. Tajemnica zawodowa w pracy psychologa
Więcej
Podsumowanie Walnego Zgromadzenia PTPPd

Kolejne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej odbyło się w Krakowie 16.09.2012.

Zgromadzenie to kończyło 3 letnią kadencję Zarządu Głównego pracującego pod przewodnictwem Prezesa PTPPd Janusza Kitrasiewicza , który już drugą kadencję pełnił tą zaszczytną funkcję oraz 3 letnie kadencje Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej.

 

Podczas tego zgromadzenia członkowie Towarzystwa wybierali nowe władze na kolejne 3 lata oraz głosowali nad przyjęciem dwóch

Więcej
Informacja o Walnym Zgromadzeniu – 13.09.2009

Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTPPd

Zarząd PTPPd informuje, że w dniu 13.09.2009r. odbyło się doroczne, obligatoryjne  Walne Zebranie członków Towarzystwa. Dodatkowo było to zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na  Zebraniu Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej rocznej działalności oraz przedstawił stan finansów Towarzystwa. Na wniosek Komisji Rewizyjnej , Zebranie  jednogłośnie  przyjęło sprawozdania Zarządu. Ponadto wybrano nowe władze PTPPd. Prezesem Towarzystwa został ponownie Janusz Kitrasiewicz.

Więcej