12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej dotyczące IX Konferencji PTPPd „Psychoterapia psychodynamiczna w czasie przemian”.

2022-07-29

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej jest towarzystwem naukowym, skupiającym psychoterapeutów z różnych środowisk terapeutycznych, począwszy od szpitali psychiatrycznych, poprzez poradnie zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, na prywatnych gabinetach kończąc. PTPPd dba o utrzymanie merytorycznej dyskusji, organizuje konferencje od wielu lat i stara się umożliwiać pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej psychoterapii, leczenia oraz wsparcia osób chorych i zaburzonych, będących w kryzysie życiowym czy rozwojowym.

„Psychoterapia psychodynamiczna w czasie przemian” to tytuł IX Konferencji PTPPd. Już on sam sugeruje, że nasze środowisko uważnie przygląda się dynamice globalnych przemian i próbuje nadać im znaczenie oraz określić ich wpływ na kształtowanie się indywidualnych wewnętrznych procesów psychicznych, a więc także na tworzenie się psychopatologii, diagnozę i leczenie pacjentów kwalifikowanych do psychoterapii zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami ICD-11 oraz DSM-5. Przyświecają nam w tym powszechnie znane kryteria naukowości, takie jak: zasada racjonalnego uznawania przekonań, logiczne uporządkowanie wiedzy naukowej, zdolność do samokrytycyzmu i samokontroli, gotowość eksplanacyjna badanych zjawisk.

Kwestie identyfikacji psychoseksualnej są fundamentalną częścią tożsamości, stąd nasze zainteresowanie tą problematyką. W celu podjęcia merytorycznej dyskusji przyjmujemy do wiadomości, że są różne punkty widzenia i przeżywania rzeczywistości, co pogłębia jeszcze naszą naukową ciekawość. Nie widzimy przeszkód, aby profesjonaliści innych modalności, zainteresowani tematyką IX Konferencji PTPPd, uczestniczyli w niej, zapoznali się z treściami wystąpień i wzięli udział w dyskusji, zawsze przewidzianej na koniec każdego wystąpienia. Jest to oczywista praktyka, stosowana w czasie konferencji naukowych, których celem nie jest przekonywanie kogokolwiek do „jedynie słusznych tez”, ale raczej zainteresowanie konkretnym punktem widzenia, rozumienia omawianych zjawisk, co może skutkować rozwojem w codziennej praktyce zawodowej uczestników konferencji. Po wystąpieniach Marcusa Evansa oraz Susan Evans będzie przestrzeń na zadawanie pytań, a dyskusja panelowa została zaplanowana tak, aby uwzględnić szerokie spektrum poglądów.

Chcąc utrzymywać wysoki poziom merytoryczny naszych konferencji, zawsze zapraszaliśmy na nie specjalistów z zakresu psychoterapii, których wiedza i doświadczenie mogły nam pomóc w lepszym zrozumieniu problematyki pacjentów. Do tej pory gościliśmy: Nancy McWilliams, Glena Gabbarda, Otto Kernberga, Franka Yeomansa, Johna Clarkina, Eve Caligor, Karin Ensink. Niewątpliwie takimi specjalistami są również Susan Evans i Marcus Evans, autorzy publikowani w BJPsych Bulletin, piśmie Królewskiego Towarzystwa Psychiatrycznego UK, wydawanym przez Cambridge University Press. Chcemy podkreślić, że nigdy nie byli oni apologetami terapii konwersyjnych, jak sugerują autorzy listu otwartego, tylko zwolennikami ostrożnego podejścia do procedur medycznych, zachęcając jednocześnie do zajęcia się problematyką dysforii w sposób całościowy i z „otwartym umysłem”.

Zdajemy sobie sprawę, że w całym świecie psychoterapeutycznym aktualnie trwa proces opracowywania metod najlepiej służących pacjentom, a do tej pory nie powstała jeszcze jedna skuteczna i zbadana metoda. Mamy nadzieję, że nasza konferencja przyczyni się do wypracowywania tych rozwiązań.

Dla nas oczywistym wymogiem, oprócz ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, jest utrzymywanie neutralności w pracy terapeutycznej. Neutralności rozumianej jako postawy pomieszczającej ciekawość, empatię, wiedzę i jednocześnie świadomość używania tych wszystkich elementów poprzez pryzmat subiektywnego obrazu świata każdego z uczestników dialogu społecznego i dialogu terapeutycznego, w których na terapeucie spoczywa odpowiedzialność ciągłego monitorowania własnych reakcji i ocen oraz nienarzucania swojego światopoglądu pacjentom.

Powyższe oświadczenie wydajemy, ponieważ w przestrzeni społecznej ukazują się wypowiedzi, których autorzy kwestionują zdolność naszego Towarzystwa do krytycznej oceny treści wygłaszanych przez zaproszonych gości. Teza taka podważa neutralność środowiska psychoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej.

W związku z potrzebą utrzymania neutralności po opublikowaniu oświadczenia nie będziemy już odnosić się do komentarzy na temat konferencji. Terapeuci żywo zainteresowani dynamiką przemian naszych czasów i ich implikacjami w obszarze leczenia psychoterapeutycznego mogą przyjąć naszą ofertę dyskusji w ramach wymiany naukowej, ponieważ konferencja spełnia takie warunki. Pozostajemy z nadzieją, że wszyscy uczestnicy spotkania, z organizatorami na czele, dołożą wszelkich starań, aby świadomość indywidualnych różnic między nami ożywiała dyskusję zamiast budzić demony i czynić ją niemożliwą.

Zarząd Główny PTPPd

Rada Programowa PTPPd