12 422 16 55

Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy

   

Komisja Certyfikacyjna

Zuzanna Korga - President
Teresa Auguścik-Zając - Vice-Chair
Anna Kurkowiak - Secretary
Ewa Stachowiak - Member
Marcin Kramek - Member

Certificate Committee - rules