12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

VIII Konferencja PTPPd

2019-10-24

w dniach 5-6 września 2019 w Krakowie odbyła się konferencja:

„Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”

Prelegentami konferencji byli goście z Kanady i Stanów Zjednoczonych: prof. Karin Ensink i prof. Frank Yeomans.