12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Współpraca z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ

2018-11-22

14 listopada 2018 w Łodzi została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego a Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej.

Umowę podpisali prof. dr. hab. Maciej Kokoszka, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz Maciej Wilk, prezes Zarządu Głównego PTPPd.

Współpraca pomiędzy społecznością akademicką a społecznością psychologów psychoterapeutów zrzeszonych wokół PTPPd będzie realizowana w dziedzinie edukacji, nauki i promocji, a  także w innych obszarach.

Współpraca będzie polegać m.in. na:

  1. organizowaniu wspólnych inicjatyw edukacyjnych, dydaktycznych, promocyjnych, takich jak wykłady, prelekcje, seminaria, warsztaty itp.;
  2. spotkaniach i konsultacjach służących poznawaniu i zbliżaniu świata akademickiego i psychoterapeutycznego;
  3. występowaniu w charakterze partnera w akcjach promocyjnych.

Pełnomocnikiem w zakresie koordynacji wykonania umowy w imieniu PTPPd została Danuta Pisarek, prezes Oddziału Łódzkiego PTPPd.