+48 12 422 16 55 biuro@ptppd.pl

III Konferencja PTPPd, 14.05.2010

III Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

„Psychoterapia krótkoterminowa w podejściu psychodynamicznym”

Warszawa, 14 maja 2010

10:00  – 10.45     Rejestracja
10:45  – 11:00     Otwarcie Konferencji

    Sesja I

11:00 – 11:35     Ewa Kołacz – Czy „mniej” może znaczyć „więcej” – rozważania z perspektywy podejścia psychodynamicznego”
11:35 – 12:10     Adam Curyło, Joanna Dziasek – Psychoterapia krótkoterminowa  – wyzwanie czy pułapka
12:10 – 12:40     Dyskusja
12:40 – 13:40     Lunch

    Sesja II

13:40 – 15:10     Allan Abbass ISTDP – Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna

Podejście ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) jest jednym z wielu nurtów we współczesnej psychoterapii, które zostały empirycznie przebadane. Techniki, którymi pracują terapeuci podejścia ISTDP zostały stworzone głównie w celu leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości. Ich autorzy – Habib Davanloo i David Malan tworząc swoje  metody opierali się o założenia psychoanalityczne, odwołujące się do dynamiki konfliktu wewnętrznego. Specyfika pracy i stosowane przez terapeutów ISTDP techniki koncentrują się na znacznym i skutecznym przyspieszeniu procesu terapeutycznego.

                        Dyskusja

    Sesja III

15:10 – 15:45     Aleksander Beszłej – Krótkoterminowa interwencja psychodynamiczna upacjenta z deficytem ośrodkowego układu nerwowego

15:45 – 16:20     Sławomir Murawiec – Krótka interwencja psychodynamiczna a leki

16:20 – 17:00     Dyskusja, podsumowanie, zakończenie Konferencji, pożegnalna lampka wina

PRELEGENCI:

Allan Abbas – jest profesorem psychiatrii oraz psychologii na Dalhousie Univetsity w Halifax w Kanadzie. W tym samym miejscu założył również Centrum Emocji I Zdrowia, którym kieruje. Prowadzi międzynarodowe szkolenia z zakresu  leczenia zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń somatycznych oraz zaburzeń osobowości. Jego najnowsze badania dotyczą oceny skuteczności metod ISTDP w leczeniu zaburzeń osobowości.
Uprawiana przez niego psychoterapia jest oparta na doświadczeniu w takim sensie, że zakłada bieżące odczuwanie i ekspresję powiązanych z konfliktem uczuć, których pacjenci zazwyczaj unikają. Psychoterapia ta jest również dynamiczna opierając się o Freudowskie koncepty nieświadomości, konfliktu, przeniesienia, obrony i oporu.
Jego zainteresowania naukowe obejmują również analizę takich czynników leczących w terapii, które działają w innych podejściach terapeutycznych.

Aleksander Beszłej
 – dr nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor PTP.
Współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Adam Curyło
 – psychiatra, psychoterapeuta i superwizor PTP.

Joanna Dziasek – psychiatra, psychoterapeuta, pracownik Oddziału
Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ.

Ewa Kołacz – psycholog, psychoterapeuta i trener PTP, od 1999r związana
z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Główne zainteresowania zawodowe
to terapia indywidualna długoterminowa, zorientowana psychoanalitycznie.

Sławomir Murawiec – dr nauk medycznych, psychoterapeuta psychoanalityczny, adiunkt
w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Opłatę konferencyjną w kwocie 290 zł (dla członków PTPPd 230 zł) po tym terminie należy wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej 06 1060 0076 0000 3200  0126 0336 z dopiskiem Konferencja maj 2010. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy Laboratorium Psychoedukacji – lps@lps.pl z dopiskiem Konferencja PTPPd.
O miejscu spotkania osoby zgłaszające się zostaną poinformowane oddzielnie.