+48 12 422 16 55 biuro@ptppd.pl

IV Konferencja PTPPd

Zapraszamy na

IV Konferencję Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt.

„Problemy współczesnej psychoterapii psychodynamicznej”

16 – 18 września 2011

 

Tematem Konferencji będą zagadnienia związane z psychoterapią psychodynamiczną. Wykłady będą poświęcone takim pojęciom jak: interpretacja przeniesienia, przeciwprzeniesienie negatywne, przymierze terapeutyczne, konflikt/deficyt, zmiana w psychoterapii, ustalanie ramy psychoterapii psychodynamicznej, rozważania genderowe na temat uczuć miłosnych w terapii oraz wpływ neuronauki na psychoterapię. Zaplanowane dyskusje panelowe będą miały okazję pogłębić integrację środowisk psychoterapeutycznych wokół wspólnego rozumienia podstawowych założeń psychoterapii psychodynamicznej.

Głównymi prelegentami będą goście ze Stanów Zjednoczonych: prof. Glen Gabbard oraz  współpracowniczki z Wydziału Psychiatrii i Nauk o Zachowaniu w Baylor College of Medicine w Houston:  dr Holly Crisp – Han oraz dr Gabrielle Hobday.

Prof. Glen Gabbard – autor wielu artykułów i publikacji ksiązkowych dotyczących podejscia psychodynamicznego w psychiatrii i psychoterapii. Napisał między innymi znany również w Polsce podręcznik pt. „Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej”. W swych publikacjach podejmuje problematykę zjawisk zachodzących w długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej, radzenia sobie z przeciwprzeniesieniem w pracy z pacjentami borderline i inne. Szef Katedry Psychoanalizy w Brown Foundation, profesor na Wydziale Psychiatrii i Nauk o Zachowaniu oraz kierownik Kiliki Psychiatrycznej w Baylor College of Medicine w Houston
w Teksasie. Prowadzi także szkolenia w zakresie psychoanalizy i jest superwizorem w Houston
– Galveston Psychoanalytic Institute w Houston.

Miejscem jej realizacji będzie Kino „Kijów” w centrum Krakowa, tuż przy Krakowskich Błoniach.
Konferencja rozpocznie się w piątek o godz. 15.00 a zakończy w niedzielę o godz 15.00.

Koszt udziału w konferencji: do 30 czerwca: 600 zł oraz 450 zł – członkowie towarzystwa, po 30 czerwca: 700 zł, członkowie towarzystwa – 550 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56,
30-523 Kraków
Bank BPH nr konta: 06-10600076-0000320001260336 

Szczegółowy harmonogram Konferencji:

Piątek
13.00 – 15.00    Rejestracja uczestników konferencji
15.00 – 15.30    Oficjalne rozpoczęcie konferencji, przywitanie.
15.30 – 17.00    Wojciech Hańbowski „Iluzje i doświadczenia naprawy”
17.30 – 19.00    dr Piotr Drozdowski „O pojęciu tożsamości, podobieństwach i różnicach kierunków psychoterapeutycznych”

Sobota

 

9.00-10.30 prof. Glen Gabbard „Przegląd współczesnej psychoterapii psychodynamicznej: interpretacja przeniesienia,przymierze terapeutyczne, konflikt/deficyt i zmiana w psychoterapii”
11.00–12.00 dr Holly Crisp – Han „Ustalanie ramy w psychoterapii psychodynamicznej”
14.00-15.15 dr Gabrielle Hobday „Radzenie sobie z przeciwprzeniesieniem i jego rozumienie. Modele pojęciowe radzenia sobie z negatywnymi uczuciami przeciwprzeniesieniowymi takimi jak gniew, nienawiść i nuda”
15.15–16.30 prof. Glen Gabbard „Opór w psychoterapii psychodynamicznej”
17.00–18.15 Dyskusja panelowa w oparciu o opis przypadku: „Erotyczne i miłosne uczucia w terapii: rozważania z perspektywy tzw. płci kulturowej (gender)” dr Holly Crisp – Han,dr Gabrielle Hobday, prof. Glen Gabbard

Niedziela

9.00-10.15 prof. Glen Gabbard „Czy neuronauka wpłynie na praktykę psychoterapii?”
10.15–11.30 Dyskusja panelowa w oparciu o opis przypadku: „Kwestia profesjonalnych granic  w psychoterapii psychodynamicznej” dr Holly Crisp – Han, dr Gabrielle Hobday, prof. Glen Gabbard
12.15–13.30 prof. Glen Gabbard „Zakończenie psychoterapii psychodynamicznej”
13.30–14.30 Dyskusja panelowa z udziałem osób występujących na konferencji
14.30–15.00 Oficjalne zakończenie konferencji