12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

4th Biennal Conference ISTFP

2016-11-22

4th Biennal Conference ISTFP, New York October 14­-16, 2016

W dniach 14-16 października 2016 roku w Nowym Jorku odbyła się 4. Konferencja zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (ISTFP).
Było to istotne wydarzenie dla całego naszego środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych z racji, trwającej od ponad 3 lat, merytorycznej współpracy z Instytutem Zaburzeń Osobowości prof. Otto Kernberga w Nowym Jorku.

Po raz kolejny grupa osób z naszego środowiska brała udział w takim wydarzeniu. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej reprezentowali: Maciej Wilk, Andrzej Trzęsicki, Zuzanna Korga, Marcin Kramek, Piotr Kurkowski, Andrzej Kitrasiewicz i Piotr Miszewski.

W Konferencji uczestniczyło ok. 300 osób z całego świata, m.in. z Meksyku, Kanady, Czech, Holandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Grecji, Hiszpanii oraz Anglii. W tym międzynarodowym towarzystwie polska reprezentacja stanowiła wyraźnie wyróżniającą się grupę, co zauważył prof. Frank Yeomans podkreślając w swoim przemówieniu obecność: „entuzjastycznej grupy z Polski”.

W dniu 14 października, dzień przed oficjalnym rozpoczęciem się Konferencji, odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone m.in. przez Franka Yeomansa, Line Normandin, Diane Daimond, Johna Clarkina i Eve Caligor.

Zajęcia warsztatowe dotyczyły:

  • Zastosowania Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) w pracy z dorosłymi,
  • Pracy z pacjentem narcystycznym,
  • Pracy z adolescentami,
  • Wywiadu Strukturalnego.

Konferencję oficjalnie otworzył w dniu 15 października Stephan Doering – Prezes Stowarzyszenia Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu, a następnie wystąpił prof. Otto Kernberg z wykładem wprowadzającym.
Po wystąpieniu prof. Kernberga odbyły się wykłady tematyczne w mniejszych grupach. Każdy z uczestników Konferencji miał możliwość wyboru interesującego go zagadnienia.
Tematy wykładów:

  • Praca z rodzicami adolescenta w procesie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP),
  • Zastosowanie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu w różnych modelach opieki zdrowotnej,
  • Przestrzeganie zasad (settingu) w Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu,
  • Ograniczenia w leczeniu, przeciwskazania – antyspołeczne zaburzenie osobowości,
  • Wywiad strukturalny w diagnozie zaburzeń osobowości.

Po przerwie obiadowej od godz. 16:00, w mniejszych grupach, odbywały się sympozja naukowe.

Ostatni dzień rozpoczął się wykładem plenarnym „Zastosowanie psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu w pracy z pacjentem narcystycznym”. Wykład wygłosiła Diana Daimond. Następnie przedstawiciele TFP z Włoch, Hiszpanii, Holandii, USA i Kanady podzielili się doświadczeniami z wprowadzania tej metody leczenia w swoich krajach.

Konferencję zakończył wykład dotyczący superwizji w Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu wygłoszony przez Franka Yeomansa i Dianę Daimond. Specyfika procesu superwizyjnego zaprezentowana została na podstawie analizy zapisu video realnej sesji terapeutycznej jednego z uczestników Konferencji.

Wyjazd ten był istotny nie tylko z powodu zdobycia nowej wiedzy, ale przede wszystkim miał znaczenie dla dalszej współpracy z Instytutem Zaburzeń Osobowości oraz umożliwił nawiązanie nowych kontaktów zawodowych m.in. z terapeutami z Włoch, Holandii i Czech. Poprzez aktywność Członków Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zaczyna coraz wyraźniej zaznaczać swoją obecność na międzynarodowej „Terapeutycznej Mapie”.

Kolejna Konferencja ISTFP odbędzie się w październiku 2018 roku w Barcelonie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Sporządził Piotr Miszewski