12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Konferencja Dolnośląskiego Oddziału

2018-12-06

„EWOLUCJA TEORII PSYCHOANALITYCZNEJ I JEJ WPŁYW NA TECHNIKĘ PRACY PSYCHOTERAPEUTY PSYCHODYNAMICZNEGO”

Szanowni Państwo,
zapraszamy na III Konferencję Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem:
EWOLUCJA TEORII PSYCHOANALITYCZNEJ I JEJ WPŁYW NA TECHNIKĘ PRACY PSYCHOTERAPEUTY PSYCHODYNAMICZNEGO

Konferencja odbędzie się 9 marca 2019 we Wrocławiu. Jej celem jest w szczególności refleksja nad znaczeniem strukturalnej teorii Otto Kernberga, będącej integracją trzech dotychczas alternatywnych wobec siebie koncepcji psychoanalitycznych, dla współczesnej, psychodynamicznej praktyki klinicznej. Jak zmienia się psychoterapia, którą uprawiamy?

Wszystkich zainteresowaniem odpowiedzią na te pytanie już teraz zachęcamy do rejestracji, której można dokonać poprzez stronę: www.konferencja.psychodynamika.wroclaw.pl

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w dwóch blokach seminaryjnych. Wyboru zajęć w danym bloku można dokonać w trakcie rejestracji.
Uwaga: niektóre zajęcia seminaryjne lub warsztatowe prowadzone są w obu blokach, inne tylko w jednym.
O przyznaniu miejsc na wybrane seminaria lub warsztaty decyduje kolejność rejestracji i wpłat.

Koszt udziału w konferencji:
Wpłata do 15.01.2019 – 260zł
Wpłata po tym terminie – 300zł
Ostateczny termin zakończenia rejestracji uczestników – 15 lutego 2019

W cenie konferencji zawiera się: uczestnictwo, pełen catering.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków
Alior Bank S.A. nr konta: 58 2490 0005 0000 4530 4197 4624
Z dopiskiem „Konferencja Wrocław 2019″

Konferencja odbędzie się w hotelu IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM przy placu Konstytucji 3 Maja nr 3 we Wrocławiu.