12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Podsumowanie I Konferencji Dolnośląskiego Oddziału PTPPd Wrocław – 7 III 2015

2015-03-07

I Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Wrocław – 7 marca 2015

Pierwszą Konferencję Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oficjalnie rozpoczął o godz.10.00 powitaniem uczestników prezes Dolnośląskiego Oddziału mgr Andrzej Trzęsicki.

Pierwszym prelegentem konferencji był zaproszony gość z Krakowa – prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej mgr Janusz Kitrasiewicz, który poprowadził wykład pod hasłem: „Humanizm” i „Integracja” – manowce psychoterapii psychodynamicznej.

Na wstępie wykładu Janusz Kitrasiewicz wspomniał początki historii powstawania Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego- centrum szkolącego psychoterapeutów w paradygmacie psychodynamicznym, którego jednymi z pierwszych kursantów byli między innymi założyciele dzisiejszego Dolnośląskiego Oddziału PTPPd.
Tematem wykładu były rozważania nad ważnością idei utrzymywania „czystości” paradygmatu i niebezpieczeństwach ulegania pokusie eklektyzmu w pracy psychoterapeuty psychodynamicznego.

Po wykładzie goście zostali zaproszeni na przerwę kawową, po której rozpoczął się blok warsztatowo- seminaryjny. Każdy z uczestników miał możliwość uczestniczenia w dwóch warsztatach. Prelegentami w większości byli członkowie i założyciele Dolnośląskiego Oddziału PTPPd, który powstał z inicjatywy założyciela i prezesa Andrzeja Trzęsickiego i jego współpracowników zgromadzonych w Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym (wcześniej grupie „Poco a Poco”).

  • lek. med. Magdalena Andrzejewska: Psychoanaliza i sztuka. Proces twórczy a proces terapeutyczny. – miniwykład i warsztat
  • mgr Joanna Bilińska-Gorzelnik: „Zaćpam się i nikt mnie nie powstrzyma” – Perspektywa i praktyka psychodynamiczna w pracy z adolescentem. – opis przypadku i dyskusja
  • mgr Dorota Frett-Kierecka: Po co to rozumieć? – O praktycznych aspektach analizy marzeń sennych w psychoterapii psychodynamicznej. – warsztat
  • lek. med. Joanna Gurańska: Perspektywa psychiatry i psychoterapeuty psychodynamicznego w leczeniu pacjentów. Czy można to połączyć? – warsztat
  • mgr Marcin Kramek: Różne typy reakcji terapeuty w pracy z pacjentem narcystycznym. – warsztat
  • mgr Piotr Kurkowski: „Dobry chłopiec” – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii mężczyzn.  – warsztat
  • mgr Piotr Musiał: Adolescent w grupie. Rozważania na temat psychoterapii grupowej młodzieży. – warsztat
  • mgr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska: Prezentacja i omówienie wyników badań nad użytecznością krótkoterminowej grupowej psychoterapii psychodynamicznej i postępu korzystnych zmian w grupie badawczej mimo zakończenia procesu terapii. – wykład i dyskusja
  • mgr Andrzej Trzęsicki: Splitting czy dysocjacja? Praktyczne aspekty diagnozy organizacji osobowości. – warsztat
  • mgr Amelia Wałczyk: Możliwości i ograniczenia w psychodynamicznej terapii dzieci. – warsztat

Po bloku warsztatowo- seminaryjnym goście udali się na przerwę obiadową.

O godzinie 16.00 uczestnicy konferencji zebrali się na wykładzie mgra Andrzeja Trzęsickiego pod tytułem: „4 Historie- Zastosowanie teorii psychoanalitycznych w praktyce psychoterapeutycznej”.
Przedmiotem wykładu były rozważania nad indywidualnym doborem i posługiwaniem się różnymi teoriami psychoanalitycznymi w obrębie różnych relacji psychoterapeutycznych. Prelegent dzielił się własnym doświadczeniem doboru teorii w chwilach tworzenia się i zawiązywania relacji terapeuta- pacjent.
Po wykładzie uczestnicy zostali zaproszeni na przerwę kawową.
Po przerwie wystąpił ostatni prelegent konferencji mgr Piotr Jakimowski z wykładem pt.: „Polemika z krytyką; psychoterapia psychodynamiczna- metoda naukowa czy „gmach bez fundamentów”?.
Wystąpienie miało charakter polemiki z krytyką podejścia do psychoterapii opartej o koncepcje analityczne. W swoim wykładzie prelegent przedstawił przegląd zarzutów formułowanych przez przedstawicieli paradygmatu akademicko-poznawczego i zaprezentował argumenty i badania, których wyniki stoją w wyraźnej sprzeczności z tezami adwersarzy.

Po wykładzie goście i uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek i lampkę wina.

W imieniu zarządu DO PTPPd
sekretarz
Karolina Misiak