12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego

2019-07-19

Eve Caligor, Otto F. Kernberg, John F. Clarkin, Frank E. Yeomans „Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego”

Od autorów:

W niniejszej książce, prezentujemy konkretny model leczenia zaburzeń osobowości, który nazywamy Psychoterapią skoncentrowaną na przeniesieniu – wersja rozszerzona, TFP-E (Transference Focused Psychotherapy – Extended). Zamiast koncentrować się na określonym typie zaburzenia osobowości, konstelacji objawów lub zachowań, nasze podejście skupia się na odniesieniu do zmian w self i w funkcjonowaniu interpersonalnym.

Spis treści

1. Wprowadzenie. Model leczenia skoncentrowany na leczeniu self i funkcjonowania interpersonalnego

CZĘŚĆ I

Osobowość i zaburzenia osobowości w teorii relacji z obiektem

2. Osobowość i zaburzenia osobowości w teorii relacji z obiektem

Część 1. Psychodynamiczny opis osobowości i zaburzeń osobowości

Część 2. Klasyfikacja patologii osobowości w modelu teorii relacji z obiektem

Część 3. Struktury psychologiczne a poziomy zaburzeń osobowości

Część 4. Kliniczne implikacje strukturalnego modelu zaburzeń osobowości

3. Psychodynamika w teorii relacji z obiektem.

Konflikt, lęk i niepokój, obrony i wewnętrzne relacje z obiektem

CZĘŚĆ II

Przegląd TFP-E. Podstawowe zadania, relacja terapeutyczna i strategie leczenia

4. Podstawowe zadania i elementy leczenia

5. Relacja terapeutyczna. Nastawienie i postawa psychoterapeuty, przymierze terapeutyczne, przeniesienie i przeciwprzeniesienie

6. Strategie leczenia i mechanizmy zmiany

Część 1. Przegląd podstawowych strategii TFP-E

Część 2. Podstawowe strategie TFP-E i ich funkcje

Część 3. Dostosowywanie strategii TFP-E do indywidualnego pacjenta

CZĘŚĆ III

Konsultacja

7. Ocena diagnostyczna oraz plan leczenia

Część 1. Ocena diagnostyczna

Część 2. Dzielenie się wrażeniem diagnostycznym oraz zróżnicowane planowanie leczenia

CZĘŚĆ IV

Ustanawianie ram leczenia

8. Ustanawianie kontraktu. Zachowania, leczenie wspomagające oraz leki

Część 1. Przegląd ram leczenia i kontraktu

Część 2. Podstawowe elementy w kontrakcie

Część 3. Zindywidualizowane elementy w kontrakcie

CZĘŚĆ V

Techniki i taktyki TFP-E

9. Identyfikowanie obszaru do interwencji

10. Interwencja I. Interwencje eksploracyjne i proces interpretacyjny

11. Interwencja II. Analiza przeniesienia oraz taktyki prowadzące do procesu interpretacyjnego

Część 1. Analiza przeniesienia

Część 2. Taktyki prowadzące do procesu interpretacyjnego

12. Interwencja III. Integracja interwencji wspierających i eksploracyjnych

CZĘŚĆ VI

Fazy leczenia i trajektorie zmian

13. Wczesna, środkowa i zaawansowana faza leczenia

Uzupełnieniem książki są filmy ilustrujące sposób prowadzenia leczenia: MATERIAŁY WIDEO DO KSIĄŻKI