+48 12 422 16 55 biuro@ptppd.pl

Podsumowanie I Konferencji PTPPd, 19.04.2008

Informacja o I Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamiczej pt:  „Rzeczywistość  wewnętrzna i zewnętrzna”

Wydarzenie miało miejsce 19 kwietnia 2008 roku  w Warszawie i zgromadziło liczne grono psychoterapeutów pracujących  również w nurcie psychodynamicznym.

Mamy nadzieję, że ta konferencja  zapoczątkuje  tradycję tego typu inicjatyw, w których będziemy przedstawiać teorię i praktykę psychoterapii psychodynamicznej i dyskutować ją z wielu pesrpektyw.

Honorowym gościem Konferencji  był profesor Emanuel Berman – analityk treningowy i superwizor Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psycholog kliniczny pracujący na wydziale psychologii Uniwersytetu w Haifie.

Tematyka konferencji nawiązywała do tematu wystąpienia naszego gościa, a głównym celem  przygotowanych referatów było przedstawienie różnych perspektyw z jakich można rozumieć zagadnienie rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej.

Zamierzenie to realizowane było w czterech prelekcjach.

            Jako pierwsza mówiła Anna Król-Kuczkowska, która w swoim wystąpieniu pt. „Światy osobne, czyli o uszkodzeniu więzi” poruszyła problematykę wczesnodziecięcego rozumienia i przeżywania obu rzeczywistości. Opisała ona proces kształtowania się tzw. pierwotnych modułów doświadczania rzeczywistości, rolę mentalizacji w procesie dojrzewania i integrowania tych modułów oraz kliniczne implikacje zaburzeń powyższego procesu o osób z zaburzeniami typu borderline.

            Kolejny referat  wygłosił gość honorowy – prof. Emanuel Berman. Wykład zatytułowany  „Relacja Klein-Winnicott a debata wokół rzeczywistości zewnętrznej a wewnętrznej”, poświęcony był analizie wpływu okoliczności zewnętrznych, zarówno osobistych, jak i społeczno – kulturowych,  na sposób wewnętrznego doświadczania i rozumienia świata, oraz – co za tym idzie – na stworzony teoretyczny model funkcjonowania człowieka.

W swoim niezwykle ciekawym wystąpieniu prof. Berman pokazał na nie tylko wagę wpływu jednej rzeczywistości na drugą u tych konkretnych analityków, ale również poparł swoje tezy interesującymi i często mało znanymi faktami z życia obojga oraz współczesnego im środowiska analitycznego.

            Następną interesująca perspektywę na kwestię świata wewnętrznego i zewnętrznego przedstawił dr. Maciej Pilecki. W swoim wystąpieniu pt.”Rodzina –  rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna”, przedstawił on rozumienie obu rzeczywistości w kontekście zarówno pacjenta indywidualnego jak i całej rodziny, z perspektywy terapeuty rodzinnego i psychodynamicznego.

Dr.Pilecki – sięgając do zebranych na drodze własnego rozwoju zawodowego doświadczeń – podzielił się z nami refleksjami z „terapeutycznej podróży od rzeczywistości zewnętrznej, poprzez rzeczywistość wewnętrzną do próby pogodzenia obu tych wymiarów w leczeniu adolescentów”(cytat z Autora).

           Konferencję kończył referat dr. Piotra Drozdowskiego, który przedstawił psychoterapię psychodynamiczną od strony z jej filozoficznych korzeni i oraz pokazał granice tego paradygmatu.

           Konferencja, ku naszej radości władz Towarzystwa i jej organizatorów, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W związku z tym Zarząd wraz z Radą Programową przewiduje kolejne działania zmierzające do tworzenia platformy  wymiany  myśli i doniesień z praktyki psychoterapeutycznej.