+48 12 422 16 55 biuro@ptppd.pl

Podsumowanie II Konferencji PTPPd, 19-21.06.2009

W dniach 19-21 czerwca 2009 roku odbyła się w Krakowie II Konferencja PTPPd
pt. „Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej”.

W historii naszego Towarzystwa było to pierwsze tak duże, międzynarodowe wydarzenie. Ogromne zainteresowanie konferencją pokazało, jak bardzo potrzebne są w naszym środowisku przedsięwzięcia, które pozwalają uczyć się i dyskutować o psychoterapii psychodynamicznej na szerokim forum.

    W trakcie czerwcowego spotkania wysłuchaliśmy wielu ciekawych wystąpień plenarnych, które wygłosili – jako prelegenci z poza PTPPd – prof. Nancy Williams, dr Adrew Twardon, prof. Jacek Bomba; a także Zofia Milska-Wrzosińska, Adam Curyło i Janusz Kitrasiewicz reprezentujący głos środowisk skupionych w Towarzystwie.
Celem wszystkich wykładów było przedstawienie różnych sposobów patrzenia na proces diagnostyczny – i tak pierwszego dnia konferencji wystąpili: prof. Jacek Bomba, który w swojej prelekcji pt. „Diagnoza psychiatryczna a diagnoza psychoterapeutyczna ” zastanawiał się zarówno nad różnicami, jak i punktami wspólnymi obu tych sposobów konceptualizacji problemu pacjenta; oraz Janusz Kitrasiewicz, który przedstawił rolę nieświadomości w diagnozie oraz intersubiektywny charakter procesu diagnostycznego.

    Wieczorem odbyły się warsztaty, które umożliwiły uczestnikom konferencji dyskusję w bardziej kameralnych grupach. Swoimi refleksjami dzielili się z nami: Adam Curyło („Diagnoza psychodynamiczna dokonywana przez psychoterapeutę – a)psychiatrę, b)psychologa, c)innego profesjonalistę (pedagoga, filozofa, socjologa, prawnika?) – podobieństwa i różnice”); Mariusz Ślosarczyk („Diagnoza psychodynamiczna pacjentów w okresie adolescencji”); Maciej Wilk („Związek pomiędzy diagnozą pacjenta a rodzajem interwencji”); Izabela Falkowska („Diagnoza różnicowa pacjentów psychotycznych w praktyce klinicznej”); Katarzyna Żabińska – Sikorska, Maciej Wacholc, Katarzyna Gwóźdź („Rola superwizji w procesie diagnostycznym”); Cezary Żechowski, Marta Witkowska, Joanna Brągoszewska, Monika Misiec („Diagnoza pacjenta z wielu perspektyw”); Edyta Stelmach, Rafał Bornus („Intensywna, krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Przykład współpracy z pacjentem i superwizorem”); Monika Miller, Katarzyna Waluchowska („Przyglądając się narcyzmowi – dylematy diagnostyczne i implikacje dla terapii”); Agnieszka Iwaszkiewicz („Fantazja o grupie- diagnoza indywidualna i grupowa w procesie konsultacji do grupy”); Danuta Pisarek („Diagnoza psychodynamiczna i specyfika interwencji terapeutycznych w warunkach poradni psychologiczno-pedagogicznych”); Jeremi Kośmicki („Integrujący wymiar paradygmatu psychodynamicznego w praktyce klinicznej.”); Paweł Glita („Deficyt jako kategoria diagnostyczna.”) oraz Katarzyna Starowicz („Psychodynamiczna diagnoza urazu”).

Kolejny dzień konferencji został otwarty przez prof. Nancy McWilliams, która mówiła o specyfice pracy terapeutycznej z pacjentami paranoidalnymi. Swoje wystąpienie oparła zarówno na przedstawieniu koncepcji teoretycznych z powyższego obszaru, jak i o bogaty materiał z własnej pracy klinicznej.
Nie było to jedyne wystąpienie naszego Gościa – po południu prof. McWilliams poprowadziła plenarny warsztat pt.” Depresyjna i masochistyczna organizacja osobowości – implikacje dla psychoterapii”, podczas którego mówiła o znaczeniu diagnozy różnicowej oraz o tym , jak często klinicyści popełniają błędy diagnostyczne wynikające z błędnego rozumienia i rozróżniania wszelkiego rodzaju zaburzeń depresyjnych, depresji charakterologicznej oraz charakterologicznej, masochistycznej organizacji osobowości (terminologia autorki).

    Drugiego dnia konferencji mieliśmy również okazję do wysłuchania wykładu Zofii Milskiej – Wrzosińskiej, która analizowała problematykę procesu diagnostycznego w kontekście superwizji oraz dr. Adama Curyło, który proces diagnostyczny opisywał przez pryzmat pracy na oddziale leczenia zaburzeń odżywiana, którego jest ordynatorem.
Kolejny dzień konferencji rozpoczął się warsztatową formą pracy – dwie duże grupy dyskusyjne poprowadzili Aleksander Beszłej oraz Maciej Pilecki.
Konferencję zamknęło wystąpienie naszego ostatniego Gościa – dr. Adrew Twardonia, który mówił o psychodynamicznym rozumieniu i diagnozie zaburzeń osobowości.

Jako Zarząd PTPPd cieszymy się  zarówno z zainteresowania, jak i pozytywnego odbioru jaki wzbudziła konferencja. Mamy nadzieję w przyszłości zaproponować Państwu jeszcze wiele    interesujących dla Państwa wydarzeń naukowych.
Jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie i refleksje, które można zgłaszać na adres mailowy an.krol@wp.pl.

W imieniu Zarządu PTPPd
Anna Król-Kuczkowska
V- ce Prezes