12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce (2019) nr 6

2019-10-04

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZMOWY

Wywiad z Januszem Kitrasiewiczem - dyrektorem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Rozmawia Piotr Miszewski

Ustawić sztalugi, przygotować płótno: psychodynamiczna psychoterapia adolescentów i dzieci. Z Karin Ensink rozmawia Mateusz Stróżyński

Moim pacjentem jest dziecko... Z Urszulą Turyną rozmawia Magdalena Chrzan-Dętkoś

Dylematy i trudności w diagnozie i psychoterapii adolescentów. Z Pawłem Glitą rozmawia Karolina Brózda

TEORIA

Henryk Nowacki
Psychoterapia psychodynamiczna dzieci - podejście stosowane w Stanach Zjednoczonych

Henryk Nowacki
Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu dla zaburzeń osobowości w adolescencji - przegląd literatury

Jarosław Polak, Hubert Stocker
Wspierająco, czyli jak? Kilka uwag o psychodynamicznej psychoterapii wspierającej

Jakub Przybyła
Uwagi wstępne na temat psychodynamicznego leczenia pacjentów uzależnionych

Ewa Wojtynkiewicz
Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii psychodynamicznych. Część I. Przegląd teorii klasycznych. Alcohol addiction in the view of psychodynamic theories. Part I. Review of classical theories

Ewa Wojtynkiewicz
Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii psychodynamicznych. Część lI. Przegląd teorii współczesnych. Alcohol addiction in the view of psychodynamic theories. Part lI. Review of contemporary theories

PRAKTYKA

Urszula Turyna, Sylwia Zaręba
"Tylko jedno serce mam..." Trzy odsłony przeniesienia w psychoterapii dzieci

Ewelina Rejner-Cupiał, Piotr Halkiewicz
Psychoterapia narcystycznego pacjenta młodzieżowego - propozycja modelu leczenia

Magdalena Okruta-Mrozowska
Tajemnica w pracy z dzieckiem i adolescentem. Warunek kontraktu czy zbędne ograniczenie pracy terapeuty? 1

Aleksandra Ciesielska
Przeciwprzeniesienie w pracy z adolescentami o nieprawidłowo rozwijającej się osobowości

Marta Nowak
Trudności w psychoterapii adolescentów o nieprawidłowym rozwoju struktury osobowości typu borderline. Rozważania teoretyczne, prezentacja przypadku.

Piotr Musiał, Mariola Mościcka
Pacjent adolescencyjny w grupie rówieśniczej. Refleksje na temat psychoterapii na dziennym oddziale psychiatrycznym dla młodzieży

Ewa Stachowiak, Ewelina Rejner-Cupiał
Jak przetrwać burzę? O wyzwaniach psychoterapii młodzieży w ramach dziennego oddziału psychiatrycznego w oparciu o doświadczenia własne