12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce (2021) nr 8

2021-09-14

Z przyjemnością informujemy, że w październiku ukaże się kolejny numer Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce

Spis treści

I. WSTĘP

II. ROZMOWY

Moim zadaniem jest myśleć: psychoanalityczne podejście do dysforii płciowej
Z Marcusem Evansem rozmawia Mateusz Stróżyński

Aspekty prawne w pracy psychoterapeuty
Z dr Agnieszką Fiutak rozmawia Maria Bazan

III. TEORIA

Marcus Evans
Wolność myślenia: potrzeba dogłębnej diagnozy i leczenia dzieci z dysforią płciową

Sylwia Zaremba, Urszula Turyna
Do czego dzieci używają wózka? Aktywności dziecka w gabinecie terapeutycznym z perspektywy teorii Lili Peller

Agnieszka Izdebska, Emilia Soroko, Monika Zielona-Jenek, Piotr Miszewski,Danuta Pisarek
Rozpoznawanie terra incognita. Rozmowa o wynikach badania doświadczeń psychoterapeutów psychodynamicznych związanych z PTPPd na początku epidemii COVID-19 w Polsce

Anna Kaczmarska-Pająk
Dylematy diagnostyczne w pracy z pacjentami z różnych poziomów borderline

Marcin Jaroszewski
Metafora w psychoterapii psychodynamicznej

Ewa Zalewska
Inspiracja koncepcją traumy transgeneracyjnej w pracy z pacjentami z różnymi postaciami psychopatologii i trudnościami w zakresie mentalizacji. Korzystanie z doświadczenia własnej terapii i przeciwprzeniesienia jako wskazówki do pracy z pacjentami

Mariusz Ślosarczyk
Polemika do artykułu Ewy Zalewskiej

IV. PRAKTYKA

Małgorzata Olejczyk-Barańska, Gabriela Kowalczewska-Kawala
Psychoterapia indywidualna na tle grupy pacjentów z doświadczeniem psychozy w warunkach dziennego oddziału psychiatrycznego

Paulina Mikulaścik-Wąsacz
Dylematy terapeuty psychodynamicznego w pracy z pacjentem określającym się jako osoba transpłciowa

Konstancja Lewińska
Wpływ przeciwprzeniesienia na niepowodzenie leczenia pacjenta z narcystycznym zaburzeniem osobowości – opis psychoterapii

V. RECENZJE

Christopher Bollas Siły przeznaczenia. Psychoanaliza a idiom ludzki
(Jakub L. Przybyła)

Paweł Dybel Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie
(Michał Rymarczyk)

VI. DODATEK JUBILEUSZOWY

Opis oddziałów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Kalendarium Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Zdjęcia z archiwum PTPPd

VII. INSTRUKCJE DLA AUTORÓW