12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Galeria

VIII Konferencja PTPPd

2019-10-24

w dniach 5-6 września 2019 w Krakowie odbyła się konferencja:

„Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”

Współpraca z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ

2018-11-22

14 listopada 2018 w Łodzi została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego a Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej.