+48 12 422 16 55 biuro@ptppd.pl

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Dnia 17 czerwca 2015 roku Zarząd Główny PTPPd zatwierdził wniosek o powołanie Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd, wypływający z inicjatywy Członków Towarzystwa zainteresowanych problematyką psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży.

W ramach sekcji planowana jest realizacja następujących celów:

  • działania na rzecz rozwoju psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży,
  • działania na rzecz rozwoju psychodynamicznej psychoterapii okołoporodowej,
  • poszerzanie wiedzy i kompetencji psychoterapeutów w obszarze rozwoju człowieka, narzędzi, technik i zjawisk w psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży,
  • propagowanie wiedzy o możliwościach zastosowania psychoterapii psychodynamicznej w stosunku do dzieci i młodzieży w różnych środowiskach i profesjach: nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy i inni,
  • integrowanie środowiska psychodynamicznych psychoterapeutów dzieci i młodzieży.

Powyższe cele będą realizowane poprzez seminaria, wykłady, warsztaty, superwizje, treningi, szkolenia, konferencje, badania naukowe.