12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Dofinansowywanie badań

Szanowni Państwo,

Informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowanie badań naukowych nad psychoterapią psychodynamiczną, co stanowi realizację jednego ze statutowych celów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Nasze Towarzystwo nie posiada co prawda znaczących środków, które można na ten cel przeznaczyć, żywimy jednak nadzieję, że z czasem ich pula będzie się powiększać.

Osoby zainteresowane prowadzeniem badań naukowych związanych z psychoterapią psychodynamiczną prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w tej zakładce.

Liczymy na zainteresowanie naukowo – badawczą częścią działalności Towarzystwa, ze swej strony dołożymy wszelkich starań aby dobrze się rozwijała.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej