12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

X Konferencja Zaburzeń Osobowości " Przekraczając granice" organizowana przez SKN "Dialog"

2024-04-02

Przekazujemy informację o X Konferencji Zaburzeń Osobowości " Przekraczając granice" organizowanej przez SKN "Dialog"

www.dialogskn.pl
www.facebook.com/SKNdialog
www.facebook.com/konferencja.skndialog