12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY

2015-12-10

Frank E. Yeomans, M.D., PhD, John F. Clarkin, PhD, Otto F. Kernberg, M.D. „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY”

OD POLSKIEGO WYDAWCY
DZIĘKUJĄC AUTOROM niniejszej książki, dr. Frankowi E. Yeomansowi, dr. Johnowi F. Clarkinowi oraz dr. Otto F. Kernbergowi za możliwość uzyskania prawa do wydania jej polskiej wersji, pragnę zaznaczyć istotne aspekty ukazania się tej pozycji w języku polskim.

Nie jest to pierwsza książka obejmująca etiopatologię, diagnozę i propozycje leczenia zaburzeń osobowości borderline, ale każda nowa publikacja dotycząca tego tematu poszerza wiedzę i możliwości terapeutyczne całej rzeszy polskich psychoterapeutów leczących pacjentów dotkniętych tego rodzaju zaburzeniami. Zdecydowana większość z tych pozycji książkowych prezentuje również bogaty materiał wynikający z badań prowadzonych przed podjęciem leczenia, w jego trakcie oraz po zakończeniu. Śmiało możemy powiedzieć, że wiemy coraz więcej, potrafi my szybciej i dokładniej diagnozować naszych pacjentów oraz prowadzić skuteczniejsze procesy terapeutyczne.

Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiejszy świat, z całą gamą niekorzystnych z rozwojowego punktu widzenia atrybutów, sprzyja mniej korzystnemu rozwojowi osobowości, nie ma tak użytecznych wzorców i zasad społecznego i interpersonalnego funkcjonowania, zmniejszając oparcie rozwijających się osobowości w kulturze, społeczeństwie, tradycji i rodzinie. W szpitalach psychiatrycznych, ale również w ambulatoryjnej opiece terapeutycznej, zarówno tej refundowanej, jak i prywatnej, znacząco zwiększa się liczba pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości typu borderline. Konfrontuje nas to ze stałym dylematem etiopatologicznym, który próbuje rozstrzygnąć, czy proces ten głównie należy wiązać ze zwiększonymi możliwościami diagnostycznymi, większą wiedzą związaną z neuronaukami, czy może jednak borykamy się z pewnego rodzaju tendencją rozwojową, opartą jednak na zmianach kulturowych. Zapewne czynników zwiększonego występowania patologii borderline jest wiele, jednak najważniejszym wydaje się przygotowanie psychoterapeutów do leczenia pacjentów z takim właśnie rozpoznaniem diagnostycznym.

Niniejsza książka, będąc podręcznikiem klinicznym, jest bardzo interesującą teoretyczną i praktyczną propozycją leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline. Jest swojego rodzaju manualem, próbą przedstawienia pewnej formuły pracy terapeutycznej z tak zaburzonymi pacjentami, choć jej Autorzy podkreślają, że nie rozwiązuje ona wszystkich dylematów w pracy z głęboko zaburzonymi pacjentami. Jest dla nas, psychoterapeutów, oczywiste, że choć manual jest doskonałym wsparciem, szczególnie dla początkujących terapeutów, to doświadczenie zawodowe uczy cierpliwości i pokory w pokonywaniu nieprzewidywalnych i zawsze zaskakujących dylematów w trakcie procesów terapeutycznych. Nie zmienia to faktu, iż książka autorstwa dr. Franka E. Yeomansa, dr. Johna F. Clarkina oraz dr. Otto F. Kernberga jest propozycją dotychczas niespotykaną w polskim tłumaczeniu, pozwalającą jasno i klarownie przeprowadzić wywiad i proces diagnostyczny, zaplanować proces leczenia, wraz z wyobrażeniem jego kolejnych etapów, a co najważniejsze, całość zobrazowana została klinicznymi przykładami wraz z materiałem wideo. Stanowi interesującą lekturę zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych psychoterapeutów, nie tylko tych pracujących w paradygmacie psychodynamicznym, ale wszystkich psychoterapeutów prowadzących terapię pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline.

Maciej Wilk
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychodynamicznej

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej jest wyłącznym wydawcą pozycji Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder First Edition, autorstwa Frank E. Yeomans, M.D., PhD, John F. Clarkin, PhD oraz Otto F. Kernberg, M.D.

Uzupełnieniem książki są filmy ilustrujące sposób prowadzenia leczenia: MATERIAŁY WIDEO DO KSIĄŻKI