12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

VIII Konferencja PTPPd – Podsumowanie

2019-09-16

Podsumowanie VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Psychodynamicznej,

ICE Kraków 5-6 września 2019 roku

Za nami kolejna już VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Tym razem tematem konferencji była „Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”. Przyjechało ponad 950 uczestników z całej Polski i Europy. Konferencję zainaugurował wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Jeremi Kośmicki.

W tym roku, przyjęliśmy formułę, w której czwartkowe wystąpienia na temat leczenia dzieci i młodzieży zaprezentowali specjaliści z naszego kraju a w piątek mogliśmy posłuchać wystąpień profesor Karin Ensink z Kanady i Franka Yeomansa z Instytutu Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku.

Zagadnienia poruszane w trakcie konferencji obejmowały pracę z pacjentem młodzieżowym z Zespołem Aspergera w kontekście pracy grupowej przedstawioną przez Ewę Stachowiak i Ewelinę Rejner-Cupiał, przegląd koncepcji psychoanalitycznych dotyczących rozwoju i patologii seksualności człowieka zaprezentowane przez profesora Mateusza Stróżyńskiego, psychodynamiczną terapię relacji matki z depresją poporodową i niemowlęcia przygotowaną przez Magdalenę Chrzan-Dętkoś oraz intrapsychiczne i interpersonalne uwarunkowania uzależnień od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży, o których mówiła dr n. społ. Ewa Wojtynkiewicz. Dzień pierwszy zakończył wykład doktora Cezarego Żechowskiego, który mówił o systemach neuroafektywnych w psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży.

Prezentacje naszych zagranicznych prelegentów, Karin Ensink i Franka Yeomansa, skoncentrowały się wokół próby postawienia diagnozy różnicowej pomiędzy zaburzeniami osobowości w okresie adolescencji a kryzysem tożsamości. Frank Yeomans natomiast zaprezentował terapię młodych dorosłych doświadczających kłopotów z wejściem w samodzielną dorosłość. Prelegenci przedstawili również pracę terapeutyczną z młodzieżą w oparciu o model pracy MBT.

Konferencję objęły patronatem Szpital kliniczny im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie oraz magazyn psychologiczny Charaktery. W RMF Classic można było również posłuchać wypowiedzi Janusza Kitrasiewicza, dyrektora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W tym roku konferencja miała szczególny charakter, ponieważ kończyła trzyletnią pracę Zarządu oraz sześcioletnią kadencję byłego Prezesa Macieja Wilka. Z tej okazji, konferencję zakończyliśmy krótkim podsumowaniem z prac Zarządu, ale także w obrazowy sposób chcieliśmy uwieńczyć te sześć lat pracy Macieja Wilka na rzecz rozwoju Towarzystwa PTPPd.

Szczególne podziękowania kieruję do Komitetu Organizacyjnego: Katarzyny Gwóźdź, Bożeny Gramatyki i Marcina Makulskiego, którzy już po raz kolejny sprawnie czuwali nad właściwym przebiegiem wydarzenia i dołożyli wszelkich starań, aby spotkanie w tak licznym gronie było nie tylko merytoryczną, ale i swobodną okazją do dyskusji.

Po konferencji odbyło się Walne Zebranie, na którym został wybrany nowy Zarząd i władze Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za aktywny udział.

W imieniu Zarządu Głównego
Maria Bazan