12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Podsumowanie I Konferencji Górnośląskiego Oddziału

2017-03-29

I Konferencja Górnośląskiego Oddziału PTPPd, Katowice 18.03.2017

„Psychoterapia psychodynamiczna od teorii do praktyki”

W dniu 18.03.2017r. w Katowicach w Hotelu Angelo odbyła się I Konferencja Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem: „Psychoterapia psychodynamiczna od teorii do praktyki”.

Nad przygotowaniem, organizacją i przebiegiem Konferencji czuwała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Dorota Michalik. Wspierali ją: Damian Bobak, Joanna Dębska-Biernat, Dominika Machynia-Rzepka, Daniel Melerowicz, Sylwia Mitas, Monika Nowińska, Magdalena Siedlaczek, Edyta Skórka, Patrycja Staniszewska. Dzięki zaangażowaniu i pracy wyżej wymienionych osób, udało się zorganizować to przedsięwzięcie.

Konferencję otworzyła przewodnicząca Górnośląskiego Oddziału PTPPd Patrycja Staniszewska, która uroczyście przywitała przybyłych gości. Wyraziła też nadzieję, że spotkanie to będzie okazją do przyglądania się własnej pracy terapeutycznej i dzielenia się dylematami, które nam towarzyszą na każdym etapie prowadzonych terapii.

Pierwszym prelegentem był Janusz Kitrasiewicz, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, który zaprezentował wykład pt.: „Strukturalne podejście w psychoterapii psychodynamicznej”. Mogliśmy się dowiedzieć jak bardzo ważna jest teoria, na której opiera się metoda psychoterapeutyczna oraz o istotności zmian w strukturze osobowości pacjenta w trakcie psychoterapii.

Następnie wysłuchaliśmy wykładu Zuzanny Korgi, wiceprzewodniczącej Górnośląskiego Oddziału PTPPd, na temat: „Technika pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”. Prelegentka mówiła o ważności diagnozy strukturalnej i technikach wykorzystywanych w pracy psychoterapeutycznej, takich jak: klaryfikacja, konfrontacja, interpretacja, neutralność techniczna.

Kolejny wykład zaprezentowała Patrycja Staniszewska. Miał on tytuł: „Przeniesienie i przeciwprzeniesienie – różne ujęcia teoretyczne i wynikające z nich konsekwencje praktyczne”. Dowiedzieliśmy się jak możemy rozumieć przeniesienie i przeciwprzeniesienie oraz w jaki sposób wykorzystywać te zjawiska w naszej pracy terapeutycznej. Najwięcej emocji wywołał temat wpływu płci na relację terapeutyczną. Padła nawet propozycja uczynienia tej kwestii tematem kolejnej konferencji, którą planujemy zrobić za dwa lata.

Po przerwie obiadowej mogliśmy skupić się na praktycznych aspektach psychoterapii psychodynamicznej. Każdy z uczestników mógł wybrać dwa interesujące go zagadnienia i poszerzać swoją wiedzę na warsztatach dotyczących danego tematu. Prelegentami były osoby aktywnie działające w Górnośląskim Oddziale PTPPd.

Dorota Michalik, członek zarządu Górnośląskiego Oddziału PTPPd, poprowadziła warsztaty na temat: „Praca indywidualna na tle grupy – aspekty praktyczne”. W odgrywanych scenkach można było doświadczyć różnicy w dwóch sposobach prowadzenia terapii grupowej – pracy na procesie oraz pracy indywidualnej na tle grupy.

Róża Filipowicz przedstawiła procesy, obrony i zjawiska charakterystyczne dla okresu adolescencji w trakcie warsztatu pod tytułem: „Zagrożenia i trudności w psychoterapii psychodynamicznej pacjenta młodzieżowego”.

Jarosław Polak przekonywał, że istnieją dowody na skuteczność psychoterapii psychodynamicznej. Uczestnikom swojego warsztatu prezentował tradycyjne i aktualne argumenty „działania” psychoterapii psychodynamicznej.

Dominika Machynia-Rzepka w swoim warsztacie zachęcała do używania wywiadu strukturalnego w przeprowadzaniu diagnozy różnicowej zaburzeń osobowości. Przedstawiła założenia teoretyczne tego użytecznego narzędzia, a w odgrywanych scenkach uczestnicy jej warsztatu mogli zobaczyć jego praktyczne zastosowanie.

Aleksandra Caputa poprowadziła warsztaty pod tytułem: „Obronnie rzecz biorąc”, które dotyczyły mechanizmów obronnych. Przedstawiła usystematyzowane wiadomości na ten temat, a także zaprezentowała uczestnikom warsztatów praktyczne wykorzystanie klaryfikacji, konfrontacji i interpretacji.

Jakub Paliga zaprosił nas na warsztaty pt.: „Co psychiatria i psychoterapia mają sobie do zaoferowania?” Posiada on w swoim doświadczeniu pracę z pacjentem jako psychiatra, ale też jako psychoterapeuta i miał okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat.

Podsumowaniem tego dnia była dyskusja na temat praktycznych dylematów pracy psychoterapeuty psychodynamicznego. Prowadzący warsztaty mogli podzielić się własnymi spostrzeżeniami, jak również był to czas na odpowiadanie na pytania uczestników konferencji. Można było usłyszeć wiele pozytywnych komentarzy.

Panowała bardzo przyjemna atmosfera, w której swobodnie można było wymieniać się poglądami. Uczestnicy żywo reagowali na wykłady, zwłaszcza Janusza Kitrasiewicza, który inspirował do przyglądania się własnej pracy terapeutycznej i naszemu stosunkowi do teorii. W trakcie żywych dyskusji podczas przerw, podkreślano wartość Konferencji dla codziennej pracy z pacjentami.

Większość uczestników Konferencji spośród 120 osób, które brały w niej udział, to członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ale nie zabrakło też przedstawicieli innych nurtów psychoterapii, były osoby reprezentujące m. in. podejście poznawczo-behawioralne.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i lampką wina.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dominika Machynia-Rzepka