12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce (2023) nr 10

2023-10-05


Spis treści

I. WSTĘP

II. ROZMOWY

Psychoza jest jak podziemna rzeka, która może się ujawnić, gdy wokół jest już powódź.
Z Alvisem Orlandinim na temat odkrywania „części psychotycznychˮ u pacjentów z diagnozą zaburzeń osobowości rozmawiają Karolina Brózda-Pabich i Maria Bazan

Myśląc „pomiędzy” – o psychoanalitycznej terapii par.
Z Mary Morgan i Stanleyem Ruszczynskim rozmawia Anna Przygodzka-Gacek

III. TEORIA

John F. Clarkin, Nicole M. Cain, Mark F. Lenzenweger
Postępy w rozumieniu psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu oparte na badaniu zaburzenia osobowości typu borderline: wnioski kliniczne skoncentrowane na mechanizmie

Dobrochna Kopeć
Przeciwprzeniesienie w ujęciu Christophera Bollasa i Otto Kernberga

IV. PRAKTYKA

Alicja Jankiewicz, Marta Kulik, Monika Kowalczyk, Katarzyna Kurkiewicz, Grażyna Lewko, Monika Leźniewicz-Bajczyk, Anna Pułjan-Laudańska, Teresa Smoła
Docenić fakt psychiczny. Doświadczenia Modelu Pomocy Dziecku z Podejrzeniem Wykorzystania Seksualnego

Małgorzata Mleczko-Rataj
Psychoterapia indywidualna na tle grupy jako metoda leczenia zaburzeń osobowości – możliwości i ograniczenia. Praca na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Scanmed Psyche

Hubert Stöcker
Czy psychoterapia głębszych zaburzeń osobowości w warunkach szpitalnych ma sens? W poszukiwaniu optymalnego psychodynamicznego modelu leczenia

Paulina Mikulaścik-Wąsacz
Ciąża psychoterapeutki jako moment przełomowy w psychoterapii

Mateusz Klauza, Marta Nowak
Psychoterapia wspierająca jako korzystna metoda w leczeniu i poprawie jakości życia psychicznego osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne. Charakterystyka psychodynamiczna i nozologiczna zaburzeń psychotycznych i prezentacja przypadków

VII. INSTRUKCJE DLA AUTORÓW